Αρχή Νέα Κτηματικό Ευρετήριο Ερευνα Ακινήτου Σχετικά για την MSD Σχετικά για ακίνητα Πως Λειτουργεί Επικοινωνία
English Version Greek Version
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

Οροι και κανονισμοί

ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΟΡΟΙ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ:

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΗΣ BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD ΚΑΙ ΑΠΟΚΗΡΥΞΕΙΣ:

(Α) Δικαιώματα και ευθύνες χρηστών:
(Α-1) Πρόσβαση στον ιστοχώρο BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD:
(Α-2) Συμπεριφορά χρηστών:

(Β) Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας:
(Β-1) Περιεχόμενο ιστοχώρου BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD:
(Β-2) Περιεχόμενο που προέρχεται από το χρήστη:

(Γ) Διαλογικές περιοχές:
(Δ) Λήξη:

(Ε) Συνδέσεις, αποκηρύξεις των εξουσιοδοτήσεων, περιορισμοί ευθύνης:
(Ε-1) Συνδέσεις:
(Ε-2) Αποκήρυξη των εξουσιοδοτήσεων:
(Ε-3) Περιορισμός της ευθύνης:

(Ζ) Αποζημίωση:
(Η) Διάφορα:


ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΗΣ BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD ΚΑΙ ΑΠΟΚΗΡΥΞΕΙΣ:

Παρακαλώ διαβάστε αυτήν την συμφωνία προσεκτικά πριν κάνετε πρόσβαση στον ιστοχώρο BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD. Σαν όρο και λαμβάνοντας υπόψη τη λήψη και την πρόσβαση του ιστοχώρου BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD, ο χρήστης συμφωνεί να δεσμευθεί με τους όρους αυτής της συμφωνίας. Η χρήση ή η πρόσβαση στον ιστοχώρο BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD θα αποτελέσει την αποδοχή και τη συμφωνία που δεσμεύεται με αυτήν την συμφωνία. ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΘΕΙΤΕ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ, ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ στον ιστοχώρο BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD.
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις για αυτή την συμφωνία, παρακαλώ ελάτε σε επαφή μαζί μας μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου webmaster@msd.com.cy. συμφωνία πρόσβασης ιστοχώρου BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD ΑΥΤΗ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ("η συμφωνία" όπως αναφέρεται πιο κάτω) εισάγεται από και μεταξύ του ιστοχώρου BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD και οποιουδήποτε ατόμου, της εταιρίας, της ένωσης, της αντιπροσωπείας, της επιχείρησης, ή άλλης οντότητας που έχει πρόσβαση ή χρησιμοποιεί τον ιστοχώρο BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD ("χρήστης" ή "εσείς" όπως αναφέρεται πιο κάτω).
Ο ιστοχώρος BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD, που παρέχεται σε εσάς χωρίς δικά σας έξοδα, είναι μια περιοχή World Wide Web στο διαδίκτυο που έχει ως σκοπό να επιτρέψει στους χρήστες να ταχυδρομήσουν τις αγγελίες ή / και για να δει τις αγγελίες που τοποθετούνται από άλλους χρήστες ή να αλληλεπιδράσει με εκείνους τους χρήστες. Ο ιστοχώρος BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD είναι κύριος και χρησιμοποιείται από τον ιστοχώρο BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD. Ο ιστοχώρος BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD περιέχει ή μπορεί να περιέχει την ενημέρωση, τις επικοινωνίες, τις απόψεις, το κείμενο, τη γραφική παράσταση, τις συνδέσεις, την ηλεκτρονική τέχνη, τη ζωτικότητα, τον ήχο, το βίντεο, το λογισμικό, τις φωτογραφίες, τη μουσική, τους ήχους και άλλα υλικά και στοιχεία (συλλογικά, "περιεχόμενο") που σχηματοποιούνται, που οργανώνονται και που συλλέγονται σε ποικίλες μορφές που είναι γενικά προσιτές στους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των καταλόγων και των βάσεων δεδομένων, και τους τομείς του ιστοχώρου BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD που μπορεί να τροποποιηθεί από τους χρήστες, όπως η ταχυδρόμηση των αγγελιών, φόρτωμα των αρχείων πολυμέσων, καταχώρηση των παραμέτρων χρήστη, και δημιουργία αυτο-ειδοποίησης σχεδιαγραμμάτων ("διαλογικές περιοχές").

(Α) Δικαιώματα και ευθύνες χρηστών:

(Α-1) Πρόσβαση στον ιστοχώρο BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD:
Είστε υπεύθυνοι για την παροχή όλου του υλικού, του λογισμικού, του τηλεφώνου ή άλλων εξοπλισμού ή /και υπηρεσίας επικοινωνιών για να συνδεθείτε με το Διαδίκτυο και να έχετε πρόσβαση στον ιστοχώρο BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD. Είστε επίσης υπεύθυνοι για όλα τα έξοδα πρόσβασης στο Διαδίκτυο, τα τηλεφωνικά έξοδα ή άλλες αμοιβές ή τα έξοδα που υφίστανται στη σύνδεση με το Διαδίκτυο και στην πρόσβαση του ιστοχώρου BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD.

(Α-2) Συμπεριφορά χρηστών:
Συμφωνείτε να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε τον ιστοχώρο BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD μόνο για νόμιμους λόγους. Είστε υπεύθυνοι μόνο για τη γνώση όσον αφορά σε οποιοιδήποτε και όλους τους νόμους, καταστατικά, τους κανόνες και τους κανονισμούς, σχετικά με (ι) τη χρήση σας του ιστοχώρου BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε διαλογικής περιοχής, (II) τη χρήση οποιωνδήποτε δικτύων ή άλλων υπηρεσιών χρησιμοποιείτε για τη σύνδεση με τον ιστοχώρο BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD, και (III) τα μέσα επικοινωνιών από τις οποίες συνδέετε το διαποδιαμορφωτή σας, τον υπολογιστή, ή άλλο εξοπλισμό με τον ιστοχώρο BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD.
Με την πρόσβαση του ιστοχώρου BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD, συμφωνείτε ότι: (1) δεν θα περιορίσετε ή θα εμποδίσετε οποιοδήποτε χρήστη από τη χρησιμοποίηση και την απόλαυση των διαλογικών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων, (2) δεν θα ταχυδρομήσετε ή θα διαβιβάσετε οποιεσδήποτε παράνομες, απειλές, καταχρηστικές, δυσφημιστικές, άσεμνες, χυδαίες, πορνογραφικές, ή βέβηλες πληροφορίες οποιουδήποτε είδους, που περιλαμβάνει χωρίς περιορισμό οποιεσδήποτε μεταδόσεις που αποτελούν ή που ενθαρρύνουν τη συμπεριφορά που θα αποτελούσε ένα ποινικό αδίκημα, θα προκαλούσε την αστική ευθύνη ή ειδάλλως θα παραβίαζε οποιοδήποτε τοπικό, κράτος, εθνικό, ή διεθνές δίκαιο (3) δεν θα ταχυδρομήσετε ή θα διαβιβάσετε οποιεσδήποτε πληροφορίες, το λογισμικό, ή άλλο υλικό που παραβιάζει τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του υλικού που εισβάλει στα δικαιώματα μυστικότητας ή δημοσιότητας ή που προστατεύεται από τα πνευματικά δικαιώματα, το εμπορικό σήμα ή άλλο ιδιόκτητο δικαίωμα, ή παράγωγες εργασίες με σεβασμό επιπλέον, χωρίς πρώτη άδεια λήψης από τον ιδιοκτήτη ή το σωστό κάτοχο. (4) δεν θα ταχυδρομήσετε ή θα διαβιβάσετε οποιεσδήποτε πληροφορίες, το λογισμικό ή άλλο υλικό που περιέχει έναν ιό ή άλλο επιβλαβές συστατικό; (5) δεν θα αλλάξετε, δεν θα βλάψετε ή θα διαγράψετε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή άλλες επικοινωνίες που δεν είναι το περιεχόμενό σας ή που θα παρεμποδίσουν τους άλλους να έχουν πρόσβαση στον ιστοχώρο BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD (6) δεν αναστατώστε την κανονική ροή της επικοινωνίας σε μια διαλογική περιοχή (7) δεν θα απαιτήσετε μια σχέση με ή για να μιλήσει για οποιαδήποτε επιχείρηση, την ένωση, το ίδρυμα ή άλλη οργάνωση για τις οποίες δεν εξουσιοδοτείστε για να απαιτήσετε μια τέτοια σχέση (8) δεν θα παραβιάσετε οποιοδήποτε λειτουργούντα κανόνα, πολιτική ή οδηγία του προμηθευτή πρόσβασης Διαδικτύου ή της σε απευθείας σύνδεση υπηρεσίας σας.

(Β) Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας:

(Β-1) Περιεχόμενο ιστοχώρου BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD:
(α) Αναγνωρίζετε ότι το περιεχόμενο στον ιστοχώρο BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD παρέχεται γενικά από τον ιστοχώρο BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD, τους μεμονωμένους συνεισφέροντες του περιεχομένου ("συνεισφέροντες"), τους κατόχους άδειας τρίτων, ή /και άλλους χρήστες. Αναγνωρίζετε ότι ο ιστοχώρος BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD επιτρέπει την πρόσβαση στο περιεχόμενο που προστατεύεται από τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα, και άλλα ιδιόκτητα (συμπεριλαμβανομένης της πνευματικής ιδιοκτησίας) δικαιώματα ("δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας"), και ότι αυτά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύονται έγκυρα και σε όλα τα μέσα που υπάρχουν τώρα ή αργότερα αναπτυγμένος και εκτός από όπως παρέχεται ρητά κατωτέρω, η χρήση περιεχομένου σας θα κυβερνηθεί από τα εφαρμόσιμα πνευματικά δικαιώματα και άλλους νόμους πνευματικής ιδιοκτησίας. Αναγνωρίζετε ότι ο ιστοχώρος BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD είναι κύριος πνευματικών δικαιωμάτων στο "βλέμμα και αισθάνεστε," δηλ., η επιλογή, ο συντονισμός, η ρύθμιση και η παρουσίαση τέτοιου περιεχομένου. (β) Μπορείτε να μην τροποποιήσετε, να μην αντιγράψετε, να αναπαραγάγετε, να διαβιβάσετε, να διανείμετε, να δημοσιεύσετε, να δημιουργήσετε τις παράγωγες εργασίες, να επιδείξετε ή διαφορετικά να μεταφέρετε ή να εκμεταλλευτείτε εμπορικά οποιοδήποτε από το περιεχόμενο, γενικά ή εν μέρει, υπό τον όρο ότι, εντούτοις, μπορείτε (ι) να κάνετε έναν λογικό αριθμό ψηφιακής ή άλλης μορφής αντιγράφων για να επιτρέψετε στο υλικό και το λογισμικό υπολογιστών σας για να έχετε πρόσβαση και να δείτε στο περιεχόμενο, (II) να τυπώσετε την ύλη σε ένα αντίγραφο κάθε κομματιού του περιεχομένου, (III) να κάνετε και να διανείμετε ένα λογικό αριθμό αντιγράφων του περιεχομένου, γενικά ή εν μέρει, με το αντίγραφο σε χαρτί ή ηλεκτρονική μορφή για την εσωτερική χρήση μόνο. Οποιαδήποτε επιτρεπόμενα αντίγραφα του περιεχομένου πρέπει να αναπαραγάγουν σε μια χωρίς τροποποιήσεις μορφή οποιεσδήποτε ειδοποιήσεις που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο, όπως όλες οι ειδοποιήσεις δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, και μια αρχική απόδοση πηγής "στον ιστοχώρο BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD " και τη διεύθυνση URL του. Αναγνωρίζετε ότι ο ιστοχώρος BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD, οι συνεισφέροντές του, ή /και οι χρήστες παραμένουν οι ιδιοκτήτες του περιεχομένου και ότι δεν αποκτάτε οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας με τη μεταφόρτωση ή την εκτύπωση του περιεχομένου.

(Β-2) Περιεχόμενο που προέρχεται από το χρήστη:
Μπορείτε να φορτώσετε σε οποιαδήποτε διαλογική περιοχή ή ειδάλλως να διαβιβάσετε, να ταχυδρομήσετε, να δημοσιεύσετε, να αναπαραγάγετε ή να διανείμετε, σε ή μέσω του ιστοχώρου BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD, μόνο περιεχόμενο που δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ή το περιεχόμενο στα οποίo οποιοσδήποτε κάτοχος των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας έχει δώσει τη σαφή έγκριση για τη διανομή μέσω του Διαδικτύου και στον ιστοχώρο BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD, χωρίς περιορισμό. Οποιοδήποτε περιεχόμενο που υποβάλλεται με τη συγκατάθεση ενός ιδιοκτήτη πνευματικών δικαιωμάτων εκτός από σας πρέπει να περιέχει μια φράση όπως "τα πνευματικά δικαιώματα που ανήκουν [όνομα του ιδιοκτήτη ] χρησιμοποιημένο με άδεια." Με την υποβολή του περιεχομένου σε οποιαδήποτε διαλογική περιοχή, χορηγείτε αυτόματα ή /και επιτρέπετε ο ιδιοκτήτης του περιεχομένου, είτε είστε εσείς είτε κάποιος τρίτος, έχετε χορηγηθεί από ιστοχώρο BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD το δικαίωμα ελευθερίας, διαρκές, αμετάκλητο, μη αποκλειστικό, απεριόριστο, παγκόσμιο δικαίωμα και την άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, τροποποίησης, προσαρμογής, δημοσίευσης, μετάφρασης, δημιουργίας των παράγωγων εργασιών από πρόσθετη άδεια, να διανείμετε, εκτελέσετε και επιδείξετε τέτοιο περιεχόμενο, γενικά ή εν μέρει, παγκοσμίως ή/και για να το ενσωματώσετε σε άλλες εργασίες σε οποιαδήποτε μορφή, μέσα, ή τεχνολογία που είναι γνωστή τώρα ή αργότερα που αναπτύσσεται για τον πλήρη όρο οποιασδήποτε πνευματικής ιδιοκτησίας. Επιτρέπετε επίσης από τον ιστοχώρο BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD στο δοθεί στους τρίτους το απεριόριστο δικαίωμα να ασκήσουν οποιαδήποτε από τα προηγούμενα δικαιώματα που χορηγούνται όσον αφορά τέτοιο περιεχόμενο. Επιτρέπετε επίσης σε οποιοδήποτε χρήστη, να έχει πρόσβαση, να δει, να αποθηκεύσει και να αναπαράγει το περιεχόμενο για προσωπική χρήση.

(Γ) Διαλογικές περιοχές:
Αναγνωρίζετε ότι ο ιστοχώρος BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD μπορεί να περιλάβει τις διάφορες διαλογικές περιοχές ("διαλογικές περιοχές"), συμπεριλαμβανόμενες αλλά μη περιορισμένες στις αγγελίες. Αυτές οι διαλογικές περιοχές επιτρέπουν την ανατροφοδότηση στον ιστοχώρο BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD και τη σε πραγματικό χρόνο αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών. Περαιτέρω καταλαβαίνετε ότι ο ιστοχώρος BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD δεν ελέγχει τα μηνύματα, τις πληροφορίες, ή τα αρχεία που παραδίδονται σε τέτοιες διαλογικές περιοχές και ότι ο ιστοχώρος BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD μπορεί να προσφέρει σε ’σας και σε άλλους χρήστες την ικανότητα της δημιουργίας και της διαχείρισης μιας διαλογικής περιοχής. Εντούτοις, ο ιστοχώρος BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD δεν είναι υπεύθυνος για κάλυψη, αστυνόμευση, έκδοση, αναθεώρηση ή έλεγχο του περιεχομένου σε οποιαδήποτε διαλογική περιοχή. Η χρήση ή/και η διαχείρισή σας μιας διαλογικής περιοχής θα κυβερνηθεί με αυτήν την συμφωνία και οποιεσδήποτε πρόσθετους κανόνες ή λειτουργικές διαδικασίες οποιασδήποτε διαλογικής περιοχής που καθιερώνεται από σας ή έναν άλλο χρήστη, όπως εφαρμόσιμες. Αναγνωρίζετε ότι ο ιστοχώρος BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD δεν μπορεί, και δεν σκοπεύει, επικοινωνίες οθόνης εκ των προτέρων. Επιπλέον, επειδή ο ιστοχώρος BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD ενθαρρύνει την ανοικτή και ειλικρινή επικοινωνία στις διαλογικές περιοχές, ο ιστοχώρος BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD δεν μπορεί να καθορίσει εκ των προτέρων την ακρίβεια ή την προσαρμογή σε αυτήν την συμφωνία οποιουδήποτε περιεχομένου που διαβιβάζεται σε μια διαλογική περιοχή. Ο ιστοχώρος BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD δεν είναι αρμόδιος για τη διαλογή, την αστυνόμευση, την έκδοση, την αναθεώρηση ή τον έλεγχο οποιουδήποτε περιεχομένου σε μια διαλογική περιοχή. Παρά τα ανωτέρω, συμφωνείτε ότι ο ιστοχώρος BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD έχει το δικαίωμα να ελέγξει οποιαδήποτε διαλογική περιοχή, κατά διαστήματα και να αποκαλύψει οποιεσδήποτε πληροφορίες ανάλογα με τις ανάγκες για να ικανοποιήσει οποιοδήποτε νόμο, τον κανονισμό ή άλλο κυβερνητικό αίτημα, για να λειτουργήσει τη διαλογική περιοχή, ή για να προστατεύσει τον εαυτό του ή άλλους χρήστες. Εάν δηλώσετε το περιεχόμενο το οποίο υποστηρίζεται για να μην προσαρμοστεί σε αυτήν την συμφωνία, ο ιστοχώρος BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD μπορεί να ερευνήσει τον ισχυρισμό και να αποφασίσει με τη μόνη διακριτικότητά του είτε να απομακρύνει είτε να ζητήσει από το χρήστη να αφαιρέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο. Ο ιστοχώρος BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει τη συμπεριφορά, την επικοινωνία ή το περιεχόμενο μέσα σε μια διαλογική περιοχή, ή να εκδώσει, να αρνηθεί να ταχυδρομήσει, ή να αφαιρέσει οποιοδήποτε περιεχόμενο, γενικά ή εν μέρει, που κρίνει στη μόνη διακριτικότητά του σε (ι) παραβίαση των έπειτα-τυποποιημένων διατάξεων αυτής της συμφωνίας ή οποιουδήποτε άλλουδήποτε τυποποιημένου, γραπτός τη πολιτική ιστοχώρου BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD ουσιαστικά εκείνη την περίοδο, (II) είναι επιβλαβές στα δικαιώματα οποιουδήποτε χρήστη, του ιστοχώρου BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD, ή άλλους τρίτους, (III) παραβίαση του εφαρμόσιμου νόμου, ή (iv) είναι ειδάλλως απαράδεκτο.

(Δ) Λήξη:
Το μόνο δικαίωμα όσον αφορά τη δυσαρέσκεια για οποιεσδήποτε πολιτικές, οδηγίες, ή πρακτικές του ιστοχώρου BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD στη λειτουργία του ιστοχώρου BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD, ή οποιασδήποτε αλλαγής στο περιεχόμενο, είναι για σας να διακόψει στον ιστοχώρο BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD. Ο ιστοχώρος BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD μπορεί να ολοκληρώσει ή να αναστείλει προσωρινά την πρόσβασή σας σε όλα ή οποιοδήποτε μέρος του ιστοχώρου BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD, χωρίς προειδοποίηση, γιατί είναι μία συμπεριφορά που ο ιστοχώρος BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD θεωρεί παραβίαση αυτής της συμφωνίας ή οποιωνδήποτε πολιτικών ή οδηγιών που ταχυδρομούνται από τον ιστοχώρο BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD, ή για άλλη συμπεριφορά που ο ιστοχώρος BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD πιστεύει, στη μόνη διακριτικότητά του, ότι είναι επιβλαβής στον ιστοχώρο BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD ή άλλους χρήστες. Ο ιστοχώρος BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD μπορεί να διακόψει τον ιστοχώρο BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD και να ολοκληρώσει αυτήν την συμφωνία χωρίς ειδοποίηση οποιαδήποτε στιγμή για οποιοδήποτε λόγο στη μόνη διακριτικότητά του. Σε περίπτωση λήξης, δεν εξουσιοδοτείστε πλέον για να έχετε πρόσβαση στον ιστοχώρο BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD, συμπεριλαμβανομένων των διαλογικών περιοχών, και τους περιορισμούς που επιβάλλονται σε σας όσον αφορά το μετά-φορτωμένο περιεχόμενο από τον ιστοχώρο BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD, καθώς επίσης θα επιζήσουν οι αποκηρύξεις και οι περιορισμοί των στοιχείων του παθητικού που εκτίθενται σε αυτήν την συμφωνία.

(Ε) Συνδέσεις, αποκηρύξεις των εξουσιοδοτήσεων, περιορισμοί ευθύνης:

(Ε-1) Συνδέσεις:
Καταλαβαίνετε ότι εκτός από το περιεχόμενο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμα στον ιστοχώρο BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD, ούτε ο ιστοχώρος BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD, οι θυγατρικές και μητρικές εταιρείες του ή οι αντίστοιχοι διευθυντές τους, ανώτεροι υπάλληλοι, υπάλληλοι, και έλεγχοι πρακτόρων, δεν παρέχουν, ή είναι αρμόδιοι για οποιοδήποτε περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που παρέχονται μέσω των περιοχών στο διαδίκτυο που συνδέεται με ή από τον ιστοχώρο BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD. Όλο το περιεχόμενο, τα αγαθά και οι υπηρεσίες γίνονται προσιτές στο διαδίκτυο από τους ανεξάρτητους τρίτους και δεν είναι μέρος του ιστοχώρου BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD ούτε και ελέγχονται από τον ιστοχώρο BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD. Ο ιστοχώρος BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD ούτε επικυρώνει ούτε είναι αρμόδιος για την ακρίβεια, την πληρότητα, τη χρησιμότητα, την ποιότητα ή τη διαθεσιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου, αγαθών ή υπηρεσιών διαθέσιμων σε οποιαδήποτε περιοχή που συνδέεται με τον ιστοχώρο BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD, που είναι η μόνη ευθύνη τέτοιων ανεξάρτητων τρίτων. Ούτε ο ιστοχώρος BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD, ούτε οι μητρικές εταιρείες του, ή οι θυγατρικές, ή οι αντίστοιχοι διευθυντές, οι ανώτεροι υπάλληλοι, οι υπάλληλοι, και οι πράκτορές τους δεν θα κρατηθούν αρμόδιοι ή υπεύθυνοι, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκαλούμενη ή που θεωρείται για να έχει προκληθεί από τη χρήση ή την εμπιστοσύνη σας σε οποιεσδήποτε περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες διαθέσιμα σε οποιαδήποτε περιοχή που συνδέεται με ή από τον ιστοχώρο BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD ή την ανικανότητά σας να έχετε πρόσβαση στο Διαδίκτυο ή οποιαδήποτε περιοχή που συνδέεται με ή από τον ιστοχώρο BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD.

(Ε-2) Αποκήρυξη των εξουσιοδοτήσεων:
Παρακαλώ χρησιμοποιήστε την καλύτερη κρίση σας για την αξιολόγηση όλων των πληροφοριών που περιλαμβάνονται ή των απόψεων που εκφράζονται σχετικά με τον ιστοχώρο BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD. Η πολιτική του ιστοχώρου BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD είναι να μην επικυρώνει ή να μην αντιτάσσει οποιαδήποτε άποψη που εκφράζεται από έναν χρήστη ή ένα περιεχόμενο που παρέχεται από έναν χρήστη, από το συνεισφέροντα, ή από άλλο ανεξάρτητο συμβαλλόμενο μέρος. Ρητώς συμφωνείτε ότι με το να χρησιμοποιείτε τον ιστοχώρο BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD αποτελεί δικό σας ρίσκο. Ούτε ο ιστοχώρος BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD ούτε οποιεσδήποτε από τις θυγατρικές και μητρικές εταιρείες του, ή τους αντίστοιχους διευθυντές τους, τους ανώτερους υπαλλήλους, τους υπαλλήλους, τους πράκτορες, τους αναδόχους, τις θυγατρικές, τους χορηγημένες άδειες ή άλλους προμηθευτές που παρέχουν τα εντάλματα περιεχομένου, στοιχείων, πληροφοριών ή υπηρεσιών που ο ιστοχώρος BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD ή οποιοσδήποτε χώρος διαδικτύου σύνδεσε με ή από τον ιστοχώρο BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD δεν θα είναι συνεχής ή λάθος ελεύθερο, ότι οι ατέλειες θα διορθωθούν, ή ότι αυτή η περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των διαλογικών περιοχών, ή ο κεντρικός υπολογιστής που το καθιστά διαθέσιμο είναι χωρίς ιούς ή άλλα επιβλαβή συστατικά. Ούτε οποιοιδήποτε από αυτούς δεν κάνουν οποιαδήποτε εξουσιοδότηση ως προς τα αποτελέσματα που μπορούν να επιτευχθούν από τη χρήση του ιστοχώρου BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD ή οποιουδήποτε χώρου διαδικτύου που συνδέεται με ή από τον ιστοχώρο BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD ή ως προς την επικαιρότητα, την ακολουθία, την ακρίβεια, την αρχή, την πληρότητα, τη χρησιμότητα, την μη-παράβαση, την αξιοπιστία, τη διαθεσιμότητα, ή την ουσία οποιουδήποτε περιεχομένου, των πληροφοριών, της υπηρεσίας, ή της συναλλαγής που παρέχεται μέσω του ιστοχώρου BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD ή οποιασδήποτε περιοχής που συνδέεται με ή από τον ιστοχώρο BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD. Ο ιστοχώρος BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD παρέχεται "όπως είναι," "ως διαθέσιμη" βάση, χωρίς εξουσιοδοτήσεις οποιουδήποτε είδους, είτε σαφούς είτε υπονοήσεις, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, εκείνων του εμπορεύματος και της ικανότητας για έναν ιδιαίτερο σκοπό.

(Ε-3) Περιορισμός της ευθύνης:
Κάτω από καμία περίσταση ο ιστοχώρος BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD, οι θυγατρικές και μητρικές εταιρείες του, ή οι αντίστοιχοι διευθυντές, οι ανώτεροι υπάλληλοι, οι υπάλληλοι, οι πράκτορες, οι ανάδοχοι, ή οι χορηγημένη άδειά τους, δεν είναι υπεύθυνος για οποιεσδήποτε τυχαίες, ειδικές ή επακόλουθες ζημίες εμφανιζόμενες από αυτήν την συμφωνία, τον ιστοχώρο BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD, ή οποιοδήποτε χώρο διαδικτύου που συνδέεται με ή από τον ιστοχώρο BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD, είτε για την παραβίαση της σύμβασης, άσχημη συμπεριφορά, αμέλεια, είτε κάτω από οποιαδήποτε άλλη-δήποτε αιτία της δράσης, που περιλαμβάνει χωρίς περιορισμό, οποιαδήποτε ευθύνη για τις ζημίες που προκαλούνται είτε που προκαλούνται σύμφωνα με τους ισχυρισμούς από οποιαδήποτε αποτυχία της απόδοσης, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ηλεκτρικό κύμα / ζημιά / παρέμβαση, διαγραφή, καθυστέρηση στη λειτουργία ή στη μετάδοση, ιοί υπολογιστών, αποτυχία γραμμών επικοινωνιών, καταστροφή του εξοπλισμού, λάθος λογισμικού, παράβαση, αναρμόδια πρόσβαση, ή κλοπή, καταστροφή, αλλαγή, ή χρήση , αρχεία.
Κάτω από καμία περίσταση ο ιστοχώρος BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD, οι θυγατρικές και μητρικές εταιρείες του, ή οι αντίστοιχοι διευθυντές, οι ανώτεροι υπάλληλοι, οι υπάλληλοι, οι πράκτορες, οι ανάδοχοι, ή οι χορηγημένη άδειά τους, δεν θα είναι εκτεθειμένος σε σας ή οποιοδήποτε άλλο-δήποτε τρίτο για οποιαδήποτε απόφαση που λαμβάνεται ή μέτρα που λαμβάνονται από σας στην εμπιστοσύνη σχετικά με το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται μέσα στον ιστοχώρο BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD ή το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται μέσα σε οποιοδήποτε χώρο διαδικτύου που συνδέεται με ή από τον ιστοχώρο BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD. Το περιεχόμενο μέσα στον ιστοχώρο BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD και το περιεχόμενο μέσα στους χώρους διαδικτύου που συνδέεται με ή από τον ιστοχώρο BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD μπορούν να περιλάβουν τα τεχνικά ή άλλα ανακριβές ή τυπογραφικά λάθη. Οι αλλαγές προστίθενται περιοδικά στο περιεχόμενο εν τω παρόντι αυτές οι αλλαγές θα ενσωματωθούν στις νέες εκδόσεις του ιστοχώρου BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD και συμπεριλαμβάνονται συγκεκριμένα σε αυτήν την συμφωνία τμημάτων. Ο ιστοχώρος BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD και οι συνεισφέροντές του μπορούν να κάνουν τις βελτιώσεις ή/και τις αλλαγές στο περιεχόμενο οποιαδήποτε στιγμή και κατά διαστήματα.
Συγκεκριμένα αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι ο ιστοχώρος BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε δυσφημιστική, δυσάρεστη, ψευδή, ή ειδάλλως παράνομη συμπεριφορά οποιουδήποτε χρήστη. Εάν είστε δυσαρεστημένοι με οποιαδήποτε περιεκτικότητα σε περιοχές του ιστοχώρου BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD, ή με τη συμφωνία πρόσβασης του ιστοχώρου BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD, γενικά ή εν μέρει, η μόνη και αποκλειστική θεραπεία σας είναι να διακόψει τον ιστοχώρο BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD.

(Ζ) Αποζημίωση:
Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να κρατήσετε τον ιστοχώρο BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD, την κύρια ή τις θυγατρικές επιχειρήσεις τους και τους αντίστοιχους διευθυντές, τους ανώτερους υπαλλήλους, τους υπαλλήλους, και τους πράκτορές τους από οποιαδήποτε και ολικά τα στοιχεία του παθητικού, αξιώσεις και δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των λογικών αμοιβών πληρεξούσιων, που εμφανίζονται από την παραβίαση αυτής της συμφωνίας, οποιασδήποτε άλλης-δήποτε πολιτικής, της χρήσης ή της πρόσβασής σας του ιστοχώρου BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD ή οποιουδήποτε χώρου διαδικτύου που συνδέεται με ή από τον ιστοχώρο BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD, ή σχετικά με τη μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου στον ιστοχώρο BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD.

(Η) Διάφορα:
Αυτή η συμφωνία περιλαμβάνει την ολόκληρη συμφωνία μεταξύ του ιστοχώρου BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD και εσάς, και εκτοπίζει οποιεσδήποτε προγενέστερες συμφωνίες όσον αφορά το περιεχόμενο εν τω παρόντι. Ο ιστοχώρος BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD μπορεί να αναθεωρήσει αυτήν την συμφωνία ή οποιαδήποτε άλλη-δήποτε πολιτική οποιαδήποτε στιγμή και κατά διαστήματα, και τέτοια αναθεώρηση θα είναι αποτελεσματικά δύο (2) ημέρες για να ταχυδρομηθεί η ειδοποίηση αυτής της αναθεώρησης κυρίως στον ιστοχώρο BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD. Συμφωνείτε να αναθεωρήσετε αυτήν την συμφωνία για να γνωρίζετε κατά διαστήματα τέτοιες αναθεωρήσεις. Εάν οποιαδήποτε / τέτοια-δήποτε αναθεώρηση είναι απαράδεκτη σε σας, πρέπει να διακόψετε στον ιστοχώρο BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD. Η συνεχείς πρόσβαση και η χρήση σας στον ιστοχώρο BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD μετά από την ειδοποίηση οποιασδήποτε τέτοιας-δήποτε αναθεώρησης θα κριθεί αποφασιστικά η αποδοχή όλων των τέτοιων αναθεωρήσεων. Οι διατάξεις των παραγράφων 1.2, 2.1, 2.2, 5.1, 5.2, 5.3, 6 και 7 θα επιζήσουν μέχρι η συμφωνία αυτή τελειώσει. Εάν οποιαδήποτε διάταξη αυτής της συμφωνίας ή οποιαδήποτε άλλη-δήποτε πολιτική υποστηρίχτηκε άκυρη ή ανεκτέλεστη, εκείνη η μερίδα θα αναλυθεί σύμφωνα με τον εφαρμόσιμο νόμο που σχεδόν απεικονίζει την αρχική πρόθεση των συμβαλλόμενων μερών και οι υπόλοιπες μερίδες θα συνεχιστούν στην πλήρεις ισχύ και την επίδραση. Η αποτυχία του ιστοχώρου BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD να επιμείνει επάνω ή να επιβληθεί η ακριβής απόδοση οποιασδήποτε διάταξης αυτής της συμφωνίας δεν θα αναλυθεί ως παραίτηση οποιουδήποτε παροχής ή δικαιώματος. Αυτή η συμφωνία θα ρυθμιστεί από τους νόμους της κατάστασης ή της επαρχίας της κατοικίας του ιστοχώρου BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD, αποκλείοντας τη σύγκρουσή της με κανόνες και νόμους και εσείς και ο ιστοχώρος BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD που κάθε μια υποβάλλει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων εκείνης της κράτους ή επαρχίας. Αυτή η συμφωνία είναι προσωπική σε σας και δεν μπορείτε να ορίσετε τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας από κάτω σε καθεμία. Όλα τα λογότυπα, τα εμπορικά σήματα, τα προϊόντα, τα εμπορικά σήματα και τα σημάδια υπηρεσιών που εμφανίζονται εν τω παρόντι μπορούν να είναι τα εμπορικά σήματα ή τα σημάδια υπηρεσιών των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. Οι αναφορές σε οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, σημάδι υπηρεσιών και συνδέσεις με ή από τον ιστοχώρο BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD έχουν γίνει αυστηρά για τη διευκρίνιση και τον προσδιορισμό και δεν αποτελούν την επικύρωση από τον ιστοχώρο BUY - RENT - PROPERTY S.K LTD των προϊόντων, των υπηρεσιών ή των πληροφοριών που προσφέρονται από τον ιδιοκτήτη τέτοιου εμπορικού σήματος, σημαδιού υπηρεσιών ή σύνδεση ή επικύρωση του ιστοχώρου Mega Server Data από τέτοιο εμπορικό σήμα, σημαδιού υπηρεσιών ή του ιδιοκτήτη συνδέσεων.

ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ID
#
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
Cyprus Properties
ΕΙΣΟΔΟΣ
Ονομα χρήστη:
Νέος Κωδικός πρόσβασης:
Ξεχάσατε τον κωδικό σας; Ζητάτε να πωλήσετε ή να ενοικιάσετε?
Δημιουργήστε λογαριασμό
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ